Odborné služby


Registrácia liekov a zdravotníckych pomôcok


Registračné služby


 • Registrácie humánnych liekov v Slovenskej republike, zastupovanie klientov a ich obchodných partnerov pri príprave a priebehu registračného procesu (národné registrácie, MRP, DCP), vrátane komunikácie s príslušnými národnými autoritami.
 • Registrácia/evidencia zdravotníckych pomôcok
 • Príprava dokumentov na registráciu (vrátane odborných prekladov SPC, PIL, textov na obaloch v súlade s aktuálne platným „QRD template”)
 • Podávanie zmien (IAIN, IA, IB a II) a predĺžení platnosti registrácie liekov a sledovanie priebehu registračného procesu až po prijatie rozhodnutia
 • Prevod registrácie lieku
 • Spravovanie elektronických databáz, podľa individuálnych požiadaviek

Všetky ďalšie aktivity potrebné k úspešnému registračnému procesu

Kontakt

Mária Štangová

+421 905 800 140

stangova@iq-med.sk


Umiestnenie výživových doplnkov a kozmetiky na trh


 • Umiestnenie výživových doplnkov a kozmetických výrobkov na trh v Slovenskej republike, zastupovanie klientov a ich obchodných partnerov pri príprave a v priebehu evidenčného procesu vrátane komunikácie s príslušnými národnými autoritami
 • Príprava dokumentov na evidenciu (vrátane odborných prekladov PIL a textov na obaloch v súlade so schválenými tvrdeniami)
 • Podávanie zmien a sledovanie priebehu evidenčného procesu až po prijatie rozhodnutia
 • Spravovanie elektronických databáz podľa individuálnych požiadaviek

Všetky ďalšie aktivity potrebné k úspešnému evidenčnému procesu.

Kontakt

Mária Štangová

+421 905 800 140

stangova@iq-med.sk


Farmakovigilancia


 • Poskytovanie lokálnej kvalifikovanej osoby pre farmakovigilanciu a jeho zástupcu
 • Farmakovigilančná pohotovosť 24 hodín denne
 • Podávanie PSURov a komunikácia s národnou autoritou (ŠÚKL)
 • Informovanie držiteľa o zmenách vo farmakovigilančnej legislatíve

Kontakt

RNDr. Ľubica Pistová

+421 917 797 875

pistova@iq-med.sk


Kategorizácia a cenotvorba


Kategorizácia a cenotvorba liekov


 • Vypracovanie a podanie rôznych typov žiadostí:
  • Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov (A1N, A1E)
  • Žiadosť o zvýšenie alebo zníženie ceny (CNH, CND)
  • Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov (A3)
  • Žiadosť o úradne určenie ceny lieku (HN)
  • Žiadosť o zvýšenie alebo zníženie úradne určenej ceny lieku (HCNH, HCND)
  • Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku (H3)
  • Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny lieku (ZM)
 • Referencovanie liekov – vyhľadávanie cien z referenčného koša krajín EÚ.
 • Spracovanie cenovej otázky pri plánovaní strategického portfólia – nastavenie doplatku.
 • Monitoring konaní a cenových návrhov konkurencie na elektronickom portáli, Kategorizácia MZ SR.
 • Poradenská činnosť v oblasti cien a úhrad.

Kontakt

RNDr. Ľubica Pistová

+421 917 797 875

pistova@iq-med.sk


Kategorizácia a cenotvorba zdravotníckych pomôcok


 • Vypracovanie a podanie rôznych typov žiadostí:
  • Žiadosti o zaradenie (A1ZPN/A1SZMN, A1ZPE/A1SZMNE)
  • Žiadosť o zvýšenie alebo zníženie ceny (A2ZVZP/A2ZVSZM, A2ZNZP/A2ZNSZM)
  • Žiadosť o vyradenie zo zoznamu (A3ZP/A3SZM)
  • Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny (A4ZCHZP/A4ZCHSZM)
 • Spracovanie cenovej otázky pri plánovaní strategického portfólia
 • Monitoring konaní a cenových návrhov konkurencie na elektronickom portáli, Kategorizácia MZ SR
 • Poradenská činnosť v oblasti cien a úhrad

Kontakt

RNDr. Ľubica Pistová

+421 917 797 875

pistova@iq-med.sk


Kategorizácia a cenotvorba dietetických potravín


 • Vypracovanie a podanie rôznych typov žiadostí:
  • Žiadosti o zaradenie (Dp1N, Dp1E)
  • Žiadosť o zvýšenie alebo zníženie ceny (DpCNH, DpCND)
  • Žiadosť o vyradenie zo zoznamu (Dp3)
  • Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny (DpZM)
 • Spracovanie cenovej otázky pri plánovaní strategického portfólia
 • Monitoring konaní a cenových návrhov konkurencie na elektronickom portáli, Kategorizácia MZ SR
 • Poradenská činnosť v oblasti cien a úhrad

Kontakt

RNDr. Ľubica Pistová

+421 917 797 875

pistova@iq-med.sk


Príprava dokumentácie v eCTDÚplná alebo čiastočná príprava dokumentácie národne registrovaných liekov a ich zmien z rôznych formátov (NeeS, CTD, iný) na eCTD.

 • Udržiavanie life-cycle manažmentu (vrátane archivácie sekvencií)
 • Príprava validných sekvencií
 • Zatriedenie dokumentácie do požadovanej štruktúry
 • Validácia pripravenej dokumentácie

Kontakt

Mária Štangová

+421 905 800 140

stangova@iq-med.sk


Odborné poradenstvo v reklamePripravujete reklamu a neviete, ako na ňu?

Nie ste si istí, ako komunikovať s odborníkmi a ako s laickou verejnosťou?
Ako si poradiť so súladom reklamy s SmPC?
Potrebujete poradiť s reklamou na kongresoch?
Neviete, aké zľavy môžete poskytnúť a čo musí byť v akciovom letáku?
Radi odborne vyškolíme vašich ľudí alebo zrealizujeme inú vašu požiadavku v oblasti liekov,
výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok

Profesionalita, flexibilita a kreativita na jednom mieste


Kontakt